• No products in the cart.

  • LOGIN

Youtube: Chuyên đề: Nhiệt động lực học lớp10

Nhiệt động lực học là một ngành vật lý nghiên cứu về năng lượng, nhiệt, công năng, entropy và xu hướng diễn biến của các quá trình trao đổi năng lượng. Nhiệt động lực học có liên hệ mật thiết với cơ học thống kê. Trong chuyên đề này, inPhysic sẽ gửi đến các bạn các bài tập từ dễ đến khó nhằm giúp các bạn lấy lại căn bản trong học tập môn Vật lý nhé.

Nhiệt động lực học là một ngành vật lý nghiên cứu về năng lượng, nhiệt, công năng, entropy và xu hướng diễn biến của các quá trình trao đổi năng lượng. Nhiệt động lực học có liên hệ mật thiết với cơ học thống kê. Trong chuyên đề này, inPhysic sẽ gửi đến các bạn các bài tập từ dễ đến khó nhằm giúp các bạn lấy lại căn bản trong học tập môn Vật lý nhé.

0 responses on "Youtube: Chuyên đề: Nhiệt động lực học lớp10"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | vuonglequang[email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X