• No products in the cart.

  • LOGIN

VL12LTC7B39: Phản ứng nhiệt hạch

I. Phản ứng nhiệt hạch là gì?

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

Ta chỉ xét các phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân có số khối A   10.

Một phản ứng nhiệt hạch điển hình là

Ta dễ dàng tính được năng lượng mà phản ứng này tỏa ra là 17,6 MeV.

II. Năng lượng của phản ứng nhiệt hạch
  • Phản ứng nhiệt hạch cũng là một phản ưng hạt nhân tỏa năng lượng.
  • Tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch.

Tuy nhiên, để có thể gây ra được phản ứng nhiệt hạch cần phải có nhiệt độ rất cao (lên đến hàng trăm triệu oC)

January 30, 2013

0 responses on "VL12LTC7B39: Phản ứng nhiệt hạch"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X