• No products in the cart.

  • LOGIN

VL11 Chương 1 Tính các đại lượng liên quan đến tụ điện

thumnail_Baigiang_KienthucVL11Chuong1vande4dang1

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Một tụ điện có điện dung 20nF được tích điện dưới hiệu điện thế 40V. Tính điện tích của tụ?
Đs: 8.10-7C

VD2:
Một tụ có điện dung là 500pF được mắc vào hiệu điện thế là 100V. Tính điện tích của tụ?
ĐS: 5.10-8C

September 5, 2014

0 responses on "VL11 Chương 1 Tính các đại lượng liên quan đến tụ điện"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X