• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Tổng hợp và phân tích lực

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande1dang1
CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N; F2 = 12 N.
a) Tìm độ lớn của hợp lực của hai lực này khi chúng hợp với nhau một góc a = 00; 600; 1200; 1800.
b) Tìm góc hợp giữa hai lực này khi hợp lực của chúng có độ lớn 20 N.
HD:

VD2:
Cho ba lực đồng qui cùng nằm trong một mặt phẵng có độ lớn bằng nhau và bằng 20 N. Tìm hợp lực của chúng biết rằng lực thứ 2 làm thành với hai lực còn lại những góc đều là 600.

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Tổng hợp và phân tích lực"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X