• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Lực ma sát

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande3dang3

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Hãy giải thích:
a) Vì sao đế dép, lốp ô tô, xe đạp phải có khía ở bề mặt tiếp xúc mặt đường.
b) Vì sao quần áo đã là (ủi) lại lâu bẩn hơn quần áo không là (ủi).
HD:

VD2:
Một hộp gỗ có khối lượng m = 2,5kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là μ = 0,2. Lấy g = 9,8m/s2.
a) Nếu tác dụng vào hộp gỗ một lực nằm ngang có độ lớn bằng 3,5N thì hộp gỗ có chuyển động không?
Lực ma sát tác dụng vào hộp khi ấy bằng bao nhiêu và có hướng như thế nào?
b) Cũng câu hỏi như trên nếu lực tác dụng là 5N.
HD:

 

 

 

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Lực ma sát"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | vuonglequangk2[email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X