• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Lực đàn hồi

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande3dang2

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Một lò xo được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Nếu gắn cố định một đầu của lò xo vào tường và tác dụng một lực kéo F = 10N lên đầu còn lại thì lò xo dẫn 0,8m.
a) Tính độ cứng của lò xo.
b) Nếu tác dụng lên hai đầu của lò xo một lực kéo là 10N thì độ dãn của lò xo trong trường hợp này là bao nhiêu?
c) Nếu độ dãn của lò xo là 2,2cm, hãy tính độ lớn của mỗi lực kéo.
HD:

VD2:
Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên là l0 = 25cm. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới của lò xo một quả nặng có khối lượng m1 = 20g thì lò xo dãn ra một đoạn 5mm.
Hỏi nếu treo một quả cân có khối lượng m2 = 100g thì lò xo dãn ra một đoạn bằng bao nhiêu? Khi ấy lò xo có chiều dài bằng bao nhiêu?
HD:

 

 

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Lực đàn hồi"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X