• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Định luật 2 Niu tơn

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande2dang2

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Dưới tác dụng của một lực F1 = 20N, một vật chuyển động với gia tốc a1 = 0,4m/s2. Hỏi nếu lực tác dụng F2 = 50N thì vật đó có gia tốc là bao nhiêu?
HD:
Lập tỉ số giữa hai lực.

VD2:
Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì bị hãm lại. Sau khi bị hãm phanh, ô tô chạy thêm được 50m thì dừng hẳn. Tìm lực hãm của ô tô.
HD:

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Định luật 2 Niu tơn"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X