• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Định luật 1 Niu tơn

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande2dang1
B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Một người đứng trên một chiếc thuyền đang chuyển động. Tại sao người ấy lại khó giữ được vị trí cũ của mình nếu thuyền đột ngột dừng lại?
HD:
Do quán tính, nên người đó có xu hướng tiếp tục chuyển động trong khi thuyền đột ngột dừng lại, tức là có xu hướng rời khỏi vị trí cũ trên thuyền. Trong trường hợp đó, muốn giữ được vị trí cũ, người đó phải hạ thấp trọng tâm của mình.

VD2:
Ba học sinh A, B và C cùng tranh luận về lực và chuyển động. Trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào đúng?
a) Bạn A cho rằng: “Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được”.
b) Bạn B nói: “Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật dừng lại”.
c) Bạn C nếu ý kiến: “Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi”.

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Định luật 1 Niu tơn"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X