• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 2: Chuyển động của vật ném ngang

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong2vande4dang1

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa. So sánh tốc độ góc ω với tốc độ dài v và gia tốc hướng tâm aht của mọt điểm A nằm ở mép đĩa cách tâm đĩa một khoảng bằng bán kính R của đĩa và một điểm B nằm ở chính giữa bán kính R của đĩa.

VD2:
Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Chu kì quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh.

September 7, 2014

0 responses on "VL10 chương 2: Chuyển động của vật ném ngang"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X