• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 Chương 1: Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của hai vật chuyển động thẳng đều

vd1d2

B. VÍ DỤ
VD1:
Lúc 7h hai ô tô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 96km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h, của xe đi từ B là 28km/h.
a) Tính khoảng cách giữa hai xe lúc 8h.
b) Xác định vị trí và thời điểm lúc hai xe gặp nhau (giải bài tập bằng cách lập phương trình chuyển động).
Giải
Chọn gốc thời gian lúc 7h, gốc tọa độ là A, chiều dương của trục tọa độ từ A đến B. Phương trình chuyển động:
Xe đi từ A: x1 = v1t = 36t.
Xe đi từ B: x2 = x0 + v2t = 96 -28t.
Lúc 8h tương ứng với thời gian chuyển động t = 1 giờ.
Tọa độ xe từ A: x1 = 36.1 =36km.
Tọa độ xe từ B: x2 = 96 – 28.1 = 68km.
Khoảng cách giữa hai xe: l = x2 – x1 = 68 – 36 = 32km.
b) Khi hai xe gặp nhau:
x1 = x2
<=> 36t = 96 – 28t
<=> (36 + 28).t = 96 => t = 96/64 = 1,5h.
Vị trí gặp nhau cách A một đoạn x1 = 36.1,5 = 54 km. Vậy hai xe gặp nhau lúc t = 7 + 1,5 = 8,5h.
Vị trí gặp nhau cách A là 54km.

September 6, 2014

0 responses on "VL10 Chương 1: Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của hai vật chuyển động thẳng đều"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X