• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 1: Tính chu kì quay của chuyển động tròn đều

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong1vande3dang2

B. CÁC VÍ DỤ:

VD1:
Trái Đất quay xung quanh trục Bắc – Nam với chuyển động tròn đều. Biết bán kính Trái Đất là R = 6370km.
a) Gia tốc hướng tâm của vật nằm trên xích đạo do sự tự quay của Trái Đất là bao nhiêu?
b) Để các vật nằm trên xích đạo có gia tốc hướng tâm là 9,8m/s2 thì Trái Đất phải có chu kì quay là bao nhiêu?

September 6, 2014

0 responses on "VL10 chương 1: Tính chu kì quay của chuyển động tròn đều"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X