• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 chương 1: Cộng các vận tốc cùng phương

thumnail_Baigiang_KienthucVL10Chuong1vande4dang1

B. CÁC VÍ DỤ:

VD1:
Một chiếc ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 30 phút, sau đó ca nô chạy ngược dòng từ bến B về lại bến A mất 1 giờ. Biết vận tốc của ca nô đối với nước là không đổi bằng 18km/h.
a) Tìm khoảng cách giữa hai bến A và B.
b) Tìm vận tốc của nước đối với bờ sông.

VD2:
Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến B ở cùng một bên bờ sông, với vận tốc so với nước là v1 = 3km/h. Cùng một lúc với ca nô chạy từ bến B hướng đến bến A với vận tốc đối với nước là v2 = 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 4 lần khoảng cách đó và về đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định hướng và độ lớn của vận tốc của nước sông.

September 6, 2014

0 responses on "VL10 chương 1: Cộng các vận tốc cùng phương"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X