• No products in the cart.

  • LOGIN

Vật lý 11 Bài kiểm tra chương 1: Điện tích, điện trường bài số 1

Leaderboard: Vật lý 11 Chương 1 Bài kiểm tra điện tích điện trường

maximum of 14 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Vật lí

TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt hai điện tích điểm q1 = -q2 = 8.10-8 C tại A,B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt tại C trong trường hợp:CA = 4 cm, CB = 2 cm.

Câu 2: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 = q2 = 16.10-8C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại M với MA = MB = 5 cm.

Câu 3: Khi bay qua 2 điểm M và N trong điện trường, êlectrôn tăng tốc, động năng tăng thêm 250eV (1eV = 1,6.10-19J). Tính hiệu điện thế giữa M và N.

Câu 4: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là 2V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là bao nhiêu?

Đáp án

Câu 1: Hướng dẫn:

Trường hợp C trong AB.

Gọi F→1, F→2 lần lượt là lực do điện tích q1 và q2 tác dụng lên q3

  • Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lực tương tác tĩnh điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

  • Lực tác dụng F→1, F→2 được biểu diễn như hình

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lực tương tác tĩnh điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

  • Gọi F→ là lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q3, ta có: F→ = F→1 + F→2

  • F→1 ↑↑ F→2 nên: F = F1 + F2 = 0,18 N.

Câu 2: Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Điện trường - Cường độ điện trường đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

a. Ta có MA = MB = 5 cm và AB = 10 cm nên M là trung điểm của AB.

Vecto cường độ điện trường tại M là tổng hợp hai vecto cường độ điện trường do mỗi điện tích gây ra: E→ = E→1M + E→2M

Với Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Điện trường - Cường độ điện trường đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

E→1M cùng phương và ngược chiều với E→2M nên EM = E1M – E2M

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Điện trường - Cường độ điện trường đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 3: Hướng dẫn:

Ta có: Công của lực điện trường là A = q.UAB = ΔWd

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực điện, Hiệu điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án.

Vậy: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường là UMN = –250V.

Câu 4:Hướng dẫn:

Ta có điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

October 5, 2019

0 responses on "Vật lý 11 Bài kiểm tra chương 1: Điện tích, điện trường bài số 1"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X