• No products in the cart.

  • LOGIN

Vật lý 11 Bài kiểm tra 45 phút lần 2 đề số 1

Biết khối lượng Trái Đất là M = 6.10^{24} kg và bán kính Trái Đất là R = 64.10^{5} m và hằng số hấp dẫn là G = 6,67.10^{-11} N.m^2/kg^2 .

Đề 1:

Câu 1 (2điểm):
Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu 20cm và độ cứng là 100N/m.
a) Nén lò xo với một lực nén là bao nhiêu để lò xo bị co lại (biến dạng) 4cm.
b) Treo vào lò xo một quả nặng khối lượng là bao nhiêu để chiều dài lò xo là 30cm.

Câu 2 (2 điểm):
Ở độ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do của một vật là g = 10 \dfrac{m}{s^2}.

Câu 3 (2 điểm):
Một vật 5kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát với vật là \mu = 0,04 thì bị tác dụng bởi 1 lực không đổi theo phương ngang là F = 20N. Lấy g = 10m/s^2 . Tìm
a) Gia tốc của vật.
b) Vận tốc của vật sau 5s.

Đề 2:

Câu 1 (2điểm):
Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu 20cm và độ cứng là 150N/m.
a) Nén lò xo với một lực nén là bao nhiêu để lò xo bị co lại (biến dạng) 4cm.
b) Kéo lò xo với 1 lực là 10N thì lò xo sẽ có chiều dài là bao nhiêu?

Câu 2 (2 điểm):
Hai vật nặng 5 tấn và 10 tấn nằm ở cách nhau 2km thì hút nhau 1 lực là bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm):
Một vật 5kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h trên một mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát với vật là \mu = 0,04 thì bị tác dụng bởi 1 lực không đổi theo phương ngang là F = 20N. Lấy g = 10m/s^2 . Tìm
a) Gia tốc của vật.
b) Vận tốc của vật sau 5s kể từ khi thôi tác dụng của lực ma sát.

Đề 3:

Câu 1 (2 điểm)
Một vật được ném ngang từ độ cao 80m tại nơi có gia tốc rơi tự do là g = 10m/s^2 với vận tốc ban đầu v_0 =30m/s . Tìm:
a) Tầm xa của vật được ném.
b) Vận tốc khi vật rơi chạm đất.

Câu 2 ( 2 điểm)
Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu là l_0 = 20cm và độ cứng k = 100N/m.
a) Kéo dãn lò xo với lực kéo là 10N sẽ làm lò xo có chiều dài bao nhiêu?
b) Treo vào lò xo vật nặng bao nhiêu để nó có chiều dài là 25cm. Với g = 10m/s^2

 

 

January 7, 2020

0 responses on "Vật lý 11 Bài kiểm tra 45 phút lần 2 đề số 1"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X