• No products in the cart.

  • LOGIN

vật lí 10

07

Sep'14

VL10 chương 2: Định luật 2 Niu tơn

B. CÁC VÍ DỤ: VD1: Dưới tác dụng của một lực F1 = 20N, một vật chuyển động với gia tốc …

Read More

07

Sep'14

VL10 chương 2: Định luật 1 Niu tơn

B. CÁC VÍ DỤ: VD1: Một người đứng trên một chiếc thuyền đang chuyển động. Tại sao người ấy lại …

Read More

06

Sep'14

VL10 chương 1: Cộng các vận tốc khác phương

B. CÁC VÍ DỤ: VD1: Một người chèo thuyền qua sông theo hướng AB vuông góc với bờ sông. Nếu …

Read More

06

Sep'14

VL10 Bài 4 Giải bài tập SGK Rơi tự do

B. CÁC VÍ DỤ: VD1: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Khi độ cao tăng lên 2 …

Read More

06

Sep'14

VL10 chương 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều

B. CÁC VÍ DỤ VD1: Một vận động viên điền kinh tăng tốc từ vận tốc 3m/s lên đến vận …

Read More

06

Sep'14

VL10 Chương 1: Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của hai vật chuyển động thẳng đều

B. VÍ DỤ VD1: Lúc 7h hai ô tô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau …

Read More

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X