• No products in the cart.

  • LOGIN

VL10 Bài 8 Trắc nghiệm 45 phút

VL10 Bài 8 Trắc nghiệm

Chào các em, trong bài trắc nghiệm số 7 và số 8. Chúng ta sẽ cùng làm các bài trắc nghiệm tổng hợp gồm nhiều chủ đề khác nhau nhằm củng cố thêm kiến thức.

Mỗi lần thực hiện lại bài thi, hệ thống trắc nghiệm sẽ tự động đổi nội dung các câu và bố trí ngẫu nhiên các câu hỏi trên dữ liệu ngân hàng đề mà trang vietchung.vn có được.

Số lần thực hiện lại bài thi tổng cộng là 200 lần.

Chúc các em làm bài tốt.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X