• No products in the cart.

  • LOGIN

Nobel vật lý 2008

Yoichiro Nambu

Yoichiro Nambu

Photo: University of Chicago
Makoto Kobayashi

Makoto Kobayashi

© The Nobel Foundation Photo: U. Montan
Toshihide Maskawa

© The Nobel Foundation Photo: U. Montan

Toshihide Maskawa

 Phát hiện cơ chế “phá vỡ đối xứng tự phát” trong Vật lý á nguyên tử
Phát hiện nguồn gốc phá vỡ tính đối xứng liên quan đến việc dự đoán sự tồn tại của ít nhất ba nhóm hạt quark trong tự nhiên

The Nobel Prize in Physics 2008 was divided, one half awarded to Yoichiro Nambu “for the discovery of the mechanism of spontaneous broken symmetry in subatomic physics”, the other half jointly to Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa “for the discovery of the origin of the broken symmetry which predicts the existence of at least three families of quarks in nature”.

February 12, 2012

0 responses on "Nobel vật lý 2008"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X