• No products in the cart.

  • LOGIN

Hệ thống định vị toàn cầu GPS và thuyết tương đối của Einstein: Lỗi tín hiệu GPS 

Hệ thống định vị toàn cầu GPS và thuyết tương đối của Einstein: Lỗi tín hiệu GPS

Lỗi tín hiệu GPS 

Tín hiệu là gì?

Vệ tinh GPS truyền ít nhất 2 tín hiệu vô tuyến công suất thấp. Các tín hiệu đi theo đường truyền thẳng, nghĩa là chúng sẽ đi qua mây, kính và nhựa nhưng sẽ không đi qua hầu hết các vật thể rắn, chẳng hạn như các tòa nhà và núi. Tuy nhiên, các máy thu hiện đại nhạy cảm hơn và thường có thể theo dõi qua các ngôi nhà. 

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tín hiệu GPS và độ chính xác bao gồm:

•Cản trở của tầng điện ly và tầng đối lưu: Các tín hiệu vệ tinh chậm khi đi qua tầng khí quyển. Hệ thống GPS sử dụng một mô hình tích hợp để khắc phục một phần loại lỗi này.

•Tín hiệu đi nhiều đường: Tín hiệu GPS có thể phản chiếu trên các vật thể như tòa nhà cao tầng và bề mặt đá lớn trước khi tín hiệu đến được máy thu, điều này làm tăng thời gian di chuyển của tín hiệu và gây ra lỗi.

•Lỗi đồng hồ máy thu: Đồng hồ tích hợp trong máy thu có thể có lỗi nhỏ về định giờ vì nó không chính xác như đồng hồ nguyên tử trên các vệ tinh GPS.

•Lỗi quỹ đạo: Vệ tinh thông báo vị trí không chính xác.

•Số lượng vệ tinh nhìn thấy: Càng nhiều vệ tinh được máy thu GPS “nhìn thấy” thì càng chính xác. Khi tín hiệu bị chặn thu nhận, bạn có thể gặp lỗi định vị hoặc không định vị được. Các thiết bị GPS điển hình sẽ không hoạt động được dưới nước hoặc dưới đất, nhưng các máy thu có độ nhạy cao có thể theo dõi một số tín hiệu khi ở trong các tòa nhà hoặc dưới tán cây.

•Che khuất về hình học: Thu nhận tín hiệu vệ tinh hiệu quả hơn khi các vệ tinh ở vị trí tạo các góc rộng với nhau, hơn là trong một hàng hoặc nhóm kín.

•Tính sẵn sàng có chọn lọc: Bộ Quốc Phòng một khi đã ứng dụng tính sẵn sàng có chọn lọc (SA) đối với các vệ tinh, khiến tín hiệu kém chính xác hơn để giữ “kẻ thù” không sử dụng được tín hiệu GPS có độ chính xác cao. Chính phủ đã tắt SA vào tháng 5 năm 2000, giúp tăng độ chính xác của máy thu GPS cho mục đích dân sự.

May 15, 2020

0 responses on "Hệ thống định vị toàn cầu GPS và thuyết tương đối của Einstein: Lỗi tín hiệu GPS "

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X