• No products in the cart.

  • LOGIN

Gõ ký tự toán học trên website với ngôn ngữ Latex như thế nào?

Gõ kí tự toán học trên web là một thách thức làm nản lòng những bạn muốn số hóa kiến thức. Inphysic xin giới thiệu với các bạn một số cách thức đơn giản thực hiện với sự trợ giúp của một số website khác.
1. Cú pháp gõ latex:

\LaTex

\LaTeX

&s : giá trị của kích cỡ chữ.
&bg: màu nền
%fg: màu chữ

  1. Trang web giúp check cú pháp latex nhanh chóng.

https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
https://www.hostmath.com/

March 28, 2020

0 responses on "Gõ ký tự toán học trên website với ngôn ngữ Latex như thế nào?"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X