• No products in the cart.

  • LOGIN

Đề luyện tập học kỳ 1 tổng hợp

Đề thi thử môn Vật lý 12 HK 1 năm học 2013-2014 số 1

Bài thi thử Vật lý 12 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Dao động cơ 3,6 điểm

Sóng cơ 2,8 điểm

Dòng điện xoay chiều 3,6 điểm

December 6, 2013

0 responses on "Đề luyện tập học kỳ 1 tổng hợp"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X