• No products in the cart.

 • LOGIN

Đề cương ôn thi tuyển sinh sau đại học chuyên ngành vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao

Đề cương ôn thi tuyển sinh sau đại học chuyên ngành vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

MÔN CƠ SỞ: VẬT LÍ NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN(Dành cho chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao)

Chương 1 – Cơ sở của cơ học lượng tử

1.1 Các hiện tượng vật lý (hiệu ứng, thí nghiệm) dẫn đến sự ra đời lý thuyết lượng tử.1.2 Lưỡng tính sóng hạt của hạt vi mô. Giả thuyết De Broglie.
1.3 Thí nghiệm nhiễu xạ chùm electron qua khe và nguyên lý bất định Heisenberg. 1.4 Hàm sóng và ý nghĩa thống kê.

1.5 Phương trình Schrödinger.
1.6 Hạt chuyển động trong thế một chiều (hố thế chữ nhật, hàng rào thế)

Chương 2 – Nhập môn lý thuyết nguyên tử

2.1 Mẫu nguyên tử Thomson và thí nghiệm tán xạ hạt a trên lá kim loại.2.2 Lí thuyết tán xạ hạt a trên nguyên tử – Công thức Rutherford.

2.3 Mẫu nguyên tử hành tinh. Đánh giá kích thước nguyên tử.2.4 Nguyên tử hydro. Trạng thái điện tử và các lượng tử số2.5 Thí nghiệm Stern – Gerlack và khái niệm spin của điện tử2.6 Mô men từ và mô men từ riêng của electron.

2.7 Nguyên lý cấm Pauli
2.8 Cấu trúc điện tử của nguyên tử nhiều electron. Khái niệm orbital và các lượng tử số.
2.9 Quy tắc Hund với sự sắp xếp các lớp điện tử.
2.10 Hệ thống bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev qua lý thuyết cấu trúc điện tử của nguyên

tử

Chương 3– Đại cương về lý thuyết hạt nhân

 1. 3.1  Các đặc trưng cơ bản của hạt nhân.
 2. 3.2  Năng lượng liên kết hạt nhân.
 3. 3.3  Các đặc tính của lực hạt nhân.
 4. 3.4  Các mẫu hạt nhân (đại cương).
 5. 3.5  Mẫu giọt hạt nhân. Mẫu lớp (vỏ) hạt nhân.
 6. 3.6  Định luật phân rã phóng xạ. Họ phóng xạ.
 7. 3.7  Phân rã a. Phân rã b. Bức xạ g.
 8. 3.8  Tương tác của tia bức xạ với môi trường vật chất.
 9. 3.9  Các phản ứng hạt nhân. Phân loại.
  1. 3.10  Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
  2. 3.11  Tiết diện hiệu dụng của phản ứng hạt nhân.
  3. 3.12  Cơ chế phản ứng hạt nhân.
  4. 3.13  Các máy gia tốc hạt. LHC.
  5. 3.14  Phản ứng nhiệt hạch.

1

3.15 Phản ứng phân chia hạt nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. [1]  Lê Chân Hùng, Lê Trọng Tường, Vật lí nguyên tử và hạt nhân, NXBGD, 1999.
 2. [2]  Thái khắc định và Tạ Hưng Quý
 3. [3]  Tạ Hưng Qúy, Trần Quốc Hà, Bài tập

[4] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Cơ sở vật lí – tập VI: Quang học và vật lí

lượng tử (bản dịch tiếng Việt), NXBGD, 1998 (tái bản).

2

0 responses on "Đề cương ôn thi tuyển sinh sau đại học chuyên ngành vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X