• No products in the cart.

 • LOGIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM 2007

TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM 2007

MÔN: TOÁN CHO VẬT LÝ

(Môn Cơ bản)

Chuyên ngành:    Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao

  Lí luận và Phương pháp giảng dạy Vật lý

Phần I: GIẢI TÍCH

 1. Tích phân bội
 • Tích phân hai lớp, cách tính tích phân hai lớp
 • Tích phân ba lớp, cách tính tích phân ba lớp
 • Ứng dụng của tích phân hai lớp (tính diện tích hình phẳng, tính diện tích mặt cong, tính thể tích hình trụ cong)
 • Ứng dụng của tích phân ba lớp (tính thể tích vật thể, khối lượng vật thể)
 1. Tích phân đường và tích phân mặt
 • Tích phân đường loại một và cách tính
 • Tích phân đường loại hai và cách tính, công thức Green, ứng dụng của tích phân đường loại hai
 • Tích phân mặt loại một và cách tính
 • Tích phân mặt loại hai và cách tính, công thức Stockes, công thức Ostrogradski
 1. Phương trình vi phân cấp một
 • Phương trình vi phân có biến phân ly
 • Phương trình đẳng cấp cấp một
 • Phương trình vi phân tuyến tính cấp một
 • Phương trình Bernoulli
 1. Phương trình vi phân cấp hai
 • Phương trình vi phân cấp hai giảm cấp được
 • Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số biến thiên
 • Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số không đổi

Phần II:  ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

 1. Ma trận – Định thức
 • Các định nghĩa về ma trận
 • Các phép biến đổi sơ cấp – ma trận bậc thang
 • Định nghĩa và các tính chất của định thức
 • Các phương pháp tính định thức
 • Ma trận nghịch đảo
 • Hạng của ma trận
 1. Hệ phương trình tuyến tính
 • Hệ phương trình Cramer
 • Hệ phương trình tuyến tính tổng quát
 • Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
 1. Không gian véc tơ
 • Các khái niệm về không gian véc tơ
 • Hệ véc tơ phụ thuốc tuyến tính, độc lập tuyến tính
 • Cơ sở và số chiều của không gian véc tơ
 • Tọa độ của véc tơ – Ma trận chuyển cơ sở
 1. Ánh xạ tuyến tính
 • Định nghĩa – tính chất
 • Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính
 • Ma trận của phép biến đổi tuyến tính
 • Giá trị riêng và véc tơ riêng
 • Chéo hoá ma trận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán cao cấp tập III (phép tính giải tích hàm nhiều biến số), NXB GD, 1998.
 2. Đỗ Công Khanh (Chủ biên), Đại số tuyến tính, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh,2004.
 3. Ngô Thành Phong, Đại số tuyến tính và quy hoạch tuyến tính, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2003.
September 19, 2019

0 responses on "ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC NĂM 2007"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X