• No products in the cart.

  • LOGIN

Vật lý 9 chương trình Việt Nam

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Chương 1: Điện học
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 00:00:00
Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm 00:00:00
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế 00:00:00
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp 00:00:00
Bài 5: Đoạn mạch song song 00:00:00
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm 00:00:00
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 00:00:00
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn 00:00:00
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 00:45:00
Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật 00:00:00
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn 00:00:00
Bài 12: Công suất điện 00:00:00
Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện 00:00:00
Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng 00:00:00
Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện 00:00:00
Bài 16: Định luật Jun – Lenxo 00:00:00
Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo 00:00:00
Bài 18: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I 2 trong định luật Jun-Lenxo 00:00:00
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 00:00:00
Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học 00:00:00
Chương 2: Điện từ học
Bài 21: Nam châm vĩnh cửu 00:00:00
Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường 00:00:00
Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ 00:00:00
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua 00:00:00
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện 00:00:00
Bài 26: Ứng dụng của nam châm 00:00:00
Bài 27: Lực điện từ 00:00:00
Bài 28: Động cơ điện một chiều 00:00:00
Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện 00:00:00
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái 00:00:00
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ 00:00:00
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng 00:00:00
Bài 33: Dòng điện xoay chiều 00:00:00
Bài 34: Máy phát điện xoay chiều 00:00:00
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều 00:00:00
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa 00:00:00
Bài 37: Máy biến thế 00:00:00
Bài 38: Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế 00:00:00
Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học 00:00:00
Chương 3: Quang học
Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 00:00:00
Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ 00:00:00
Bài 42: Thấu kính hội tụ 00:00:00
Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 00:00:00
Bài 44: Thấu kính phân kì 00:00:00
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì 00:00:00
Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ 00:00:00
Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh 00:00:00
Bài 48: Mắt 00:00:00
Bài 49: Mắt cận và mắt lão 00:00:00
Bài 50: Kính lúp 00:00:00
Bài 51: Bài tập quang hình học 00:00:00
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu 00:00:00
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng 00:00:00
Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu 00:00:00
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu 00:00:00
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng 00:00:00
Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD 00:00:00
Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học 00:00:00
Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng 00:00:00
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng 00:00:00
Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện 00:00:00
Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X