• No products in the cart.

  • LOGIN

Vật lý 12 chương trình Việt Nam

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Chương 1: Dao động cơ
Bài 1: Dao động điều hòa 00:00:00
Bài 2: Con lắc lò xo 00:00:00
Bài 3: Con lắc đơn 00:00:00
Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức 00:00:00
Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen 00:00:00
Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn 00:00:00
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 00:00:00
Bài 8: Giao thoa sóng 00:00:00
Bài 9: Sóng dừng 00:00:00
Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm 00:00:00
Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm 00:00:00
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều 00:00:00
Bài 13: Các mạch điện xoay chiều 00:00:00
Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp 00:00:00
Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất 00:00:00
Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp 00:00:00
Bài 17: Máy phát điện xoay chiều 00:00:00
Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha 00:00:00
Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp 00:00:00
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
Bài 20: Mạch dao động 00:00:00
Bài 21: Điện từ trường 00:00:00
Bài 22: Sóng điện từ 00:00:00
Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 00:00:00
Chương 5: Sóng ánh sáng
Bài 24: Tán sắc ánh sáng 00:00:00
Bài 25: Giao thoa ánh sáng 00:00:00
Bài 26: Các loại quang phổ 00:00:00
Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 00:00:00
Bài 28: Tia X 00:00:00
Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa 00:00:00
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng 00:00:00
Bài 31: Hiện tượng quang điện trong 00:00:00
Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang 00:00:00
Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo 00:00:00
Bài 34: Sơ lược về laze 00:00:00
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân 00:00:00
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân 00:00:00
Bài 37: Phóng xạ 00:00:00
Bài 38: Phản ứng phân hạch 00:00:00
Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch 00:00:00
Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô
Bài 40: Các hạt sơ cấp 00:00:00
Bài 41: Cấu tạo vũ trụ 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X