• No products in the cart.

  • LOGIN

ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC

Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Chương 4: Từ Trường

Chương 5: Cảm Ứng Điện Từ

QUANG HÌNH HỌC

Chương 6: Khúc Xạ Ánh Sáng

Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang

ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC

Chương 1: Điện Tích. Điện trường

■Bài 1: Điện tích và định luật Cu-lông

■Bài 2: Thuyết Êlectron và định luật bảo toàn điện tích

■Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường và đường sức điện

■Bài 4: Công của lực điện

■Bài 5: Điện thế và hiệu điện thế

■Bài 6: Tụ điện

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

■Bài 7: Dòng điện không đổi và nguồn điện

■Bài 8: Điện năng và công suất điện

■Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

■Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

■Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

■Bài 12: Thực hành Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

■Bài 13: Dòng điện trong kim loại

■Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

■Bài 15: Dòng điện trong chất khí

■Bài 16: Dòng điện trong chân không

■Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

■Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito

Chương 4: Từ Trường

■Bài 19: Từ trường

■Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

■Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

■Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
Chương 5: Cảm Ứng Điện Từ

■Bài 23: Từ thông và cảm ứng điện từ

■Bài 24: Suất điện động cảm ứng

■Bài 25: Tự cảm

QUANG HÌNH HỌC

Chương 6: Khúc Xạ Ánh Sáng

■Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

■Bài 27: Phản xạ toàn phần
Chương 7: Mắt. Các Dụng Cụ Quang

■Bài 28: Lăng kính

■Bài 29: Thấu kính mỏng

■Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

■Bài 31: Mắt

■Bài 32: Kính lúp

■Bài 33: Kính hiển vi

■Bài 34: Kính thiên văn

Course Curriculum

Điện tích và điện trường
Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông 00:00:00
Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích 00:00:00
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện 00:00:00
Bài 4: Công của lực điện 00:00:00
Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế 00:00:00
Bài 6: Tụ điện 00:00:00
Chương 2: Dòng điện không đổi
Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện 00:00:00
Bài 8: Điện năng. Công suất điện 00:00:00
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch 00:00:00
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ 00:00:00
Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch 00:00:00
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa 00:00:00
Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
Bài 13: Dòng điện trong kim loại 00:00:00
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân 00:00:00
Bài 15: Dòng điện trong chất khí 00:00:00
Bài 16: Dòng điện trong chân không 00:00:00
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn 00:00:00
Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 00:00:00
Chương 4: Từ trường
Bài 19: Từ trường 00:00:00
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ 00:00:00
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 00:00:00
Bài 22: Lực Lo-ren-xơ 00:00:00
Chương 5: Cảm ứng điện từ
Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ 00:00:00
Bài 24: Suất điện động cảm ứng 00:00:00
Bài 25: Tự cảm 00:00:00
Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
Bài 26: Khúc xạ ánh sáng 00:00:00
Bài 27: Phản xạ toàn phần 00:00:00
Bài 28: Lăng kính 00:00:00
Bài 29: Thấu kính mỏng 00:00:00
Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính 00:00:00
Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang
Bài 31: Mắt 00:00:00
Bài 32: Kính lúp 00:00:00
Bài 33: Kính hiển vi 00:00:00
Bài 34: Kính thiên văn 00:00:00
Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X