• No products in the cart.

  • LOGIN

Lượng tử

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Phần 1: Lý thuyết cơ bản chủ đề Lượng tử ánh sáng
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng Details 00:00:00
Quang điện trong. Quang phát quang và laze Details 00:00:00
Mẫu nguyên tử Bo Details 00:00:00
Phần 2: Luyện tập kỹ năng chủ đề Lượng tử ánh sáng
Lượng tử ánh sáng bài trắc nghiệm số 1 00:00:00
Lượng tử ánh sáng bài trắc nghiệm số 2 00:00:00
Lượng tử ánh sáng bài trắc nghiệm số 3 00:00:00
Lượng tử ánh sáng bài trắc nghiệm số 4 00:00:00
Lượng tử ánh sáng bài trắc nghiệm số 5 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X