• No products in the cart.

  • LOGIN

Dao động cơ là chuyển động lặp đi lặp lại của một vật quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thường là vị trí khi vật đứng yên.
+ Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trạng thái chuyển động được xác định bởi vị trí và chiều chuyển động.
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

Course Curriculum

Phần 1: Ôn tập lý thuyết
Dao động điều hoà FREE 00:20:00
Con lắc lò xo 00:05:00
Con lắc đơn 00:45:00
Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức 00:22:00
Tổng hợp dao động điều hoà 00:30:00
Phần 2: Thi thử

Course Reviews

4

4
4 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X