• No products in the cart.

  • LOGIN

Luyện thi đại học chủ đề Vật lý hạt nhân

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Phần 1: Lý thuyết cơ bản chủ đề Vật lý hạt nhân
Tính chất và cấu tạo hạt nhân Details 00:00:00
Năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân Details 00:00:00
Phóng xạ Details 00:00:00
Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch Details 00:00:00
Phần 2: Luyện tập kỹ năng chủ đề Vật lý hạt nhân
Vật lý hạt nhân bài trắc nghiệm số 1 00:00:00
Vật lý hạt nhân bài trắc nghiệm số 2 00:00:00
Vật lý hạt nhân bài trắc nghiệm số 3 00:00:00
Vật lý hạt nhân bài trắc nghiệm số 4 00:00:00
Vật lý hạt nhân bài trắc nghiệm số 5 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X