• No products in the cart.

  • LOGIN

Sóng cơ và sóng âm

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Phần 1: Lý thuyết cơ bản chủ đề sóng cơ và sóng âm
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Details 00:00:00
Giao thoa sóng cơ Details 00:00:00
Sóng dừng Details 00:00:00
Sóng âm Details 00:00:00
Phần 2: Luyện tập kỹ năng chủ đề sóng cơ và sóng âm
Sóng cơ và sóng âm bài trắc nghiệm 1 00:00:00
Sóng cơ và sóng âm bài trắc nghiệm 2 00:00:00
Sóng cơ và sóng âm bài trắc nghiệm 3 00:00:00
Sóng cơ và sóng âm bài trắc nghiệm 4 00:00:00
Sóng cơ và sóng âm bài trắc nghiệm 5 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X