• No products in the cart.

  • LOGIN

Luyện thi đại học chủ đề Sóng ánh sáng

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Phần 1: Lý thuyết cơ bản chủ đề Sóng ánh sáng
Tán sắc ánh sáng Details 00:00:00
Giao thoa ánh sáng Details 00:20:00
Các loại quang phổ và các bức xạ không nhìn thấy Details 00:00:00
Phần 2: Luyện tập kỹ năng chủ đề Sóng ánh sáng
Sóng ánh sáng bài trắc nghiệm số 1 00:00:00
Sóng ánh sáng bài trắc nghiệm số 2 00:00:00
Sóng ánh sáng bài trắc nghiệm số 3 00:00:00
Sóng ánh sáng bài trắc nghiệm số 4 00:00:00
Sóng ánh sáng bài trắc nghiệm số 5 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X