• No products in the cart.

  • LOGIN

Vật lý 10 chương trình Việt Nam
Chương 1: Động Học Chất Điểm
Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm
Chương 3: Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn
Chương 4: Các Định Luật Bảo Toàn
Chương 5: Chất Khí
Chương 6: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học
Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể

Vật lý 10 chương trình Việt Nam
Chương 1: Động Học Chất Điểm
■Bài 1: Chuyển động cơ
■Bài 2: Chuyển động thẳng đều
■Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
■Bài 4: Sự rơi tự do
■Bài 5: Chuyển động tròn đều
■Bài 6: Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc
■Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
■Bài 8: Thực hành Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do
Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm
■Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
■Bài 10: Ba định luật Niu-tơn
■Bài 11: Lực hấp dẫn và Định luật vạn vật hấp dẫn
■Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo và Định luật Húc
■Bài 13: Lực ma sát
■Bài 14: Lực hướng tâm
■Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang
■Bài 16: Thực hành Xác định hệ số ma sát
Chương 3: Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn
■Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
■Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực
■Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
■Bài 20: Các dạng cân bằng và cân bằng của một vật có mặt chân đế
■Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
■Bài 22: Ngẫu lực
Chương 4: Các Định Luật Bảo Toàn
■Bài 23: Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
■Bài 24: Công và công suất
■Bài 25: Động năng
■Bài 26: Thế năng
■Bài 27: Cơ năng
Chương 5: Chất Khí
■Bài 28: Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí
■Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
■Bài 30: Quá trình đẳng tích và định luật Sác-lơ
■Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Chương 6: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học
■Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng
■Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng. Sự Chuyển Thể
■Bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
■Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn
■Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
■Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
■Bài 38: Sự chuyển thể của các chất
■Bài 39: Độ ẩm của không khí
■Bài 40: Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Course Curriculum

Chương 1: Động học chất điểm
Bài 1: Chuyển động cơ Details 00:00:00
Bài Chuyển động thẳng đều Details 00:00:00
Bài: Chuyển động thẳng biến đổi đều Details 00:00:00
Bài: Chuyển động rơi tự do Details 00:00:00
Bài: Chuyển động tròn đều Details 00:00:00
Bài: Chuyển động tương đối Details 00:00:00
Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Details 00:00:00
Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do Details 00:00:00
Trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 , trắc nghiệm 10 câu 00:15:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 1, trắc nghiệm 40 câu 00:45:00
Đề thi thử chương Động học chất điểm Details 10, 00:00
Chương 2: Động lực học chất điểm
Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Details 00:00:00
Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn Details 00:00:00
Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Details 00:00:00
Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc Details 00:00:00
Bài 13 : Lực ma sát Details 00:00:00
Bài 14 : Lực hướng tâm Details 00:00:00
Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang Details 00:00:00
Bài 16 : Thực hành : Xác định hệ số ma sát Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 2 00:00:00
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Details 00:00:00
Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực Details 00:00:00
Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Details 00:00:00
Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế Details 00:00:00
Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Details 00:00:00
Bài 22 : Ngẫu lực Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 3 00:00:00
Chương 4: Các định luật bảo toàn
Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Details 00:00:00
Bài 24 : Công và Công suất Details 00:00:00
Bài 25 : Động năng Details 00:00:00
Bài 26 : Thế năng Details 00:00:00
Bài 27 : Cơ năng Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 4 00:15:00
Chương 5: Chất khí
Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí Details 00:00:00
Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt Details 00:00:00
Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ Details 00:00:00
Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 5 00:00:00
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng Details 00:00:00
Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 6 00:00:00
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình Details 00:00:00
Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn Details 00:00:00
Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn Details 00:00:00
Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Details 00:00:00
Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất Details 00:00:00
Bài 39 : Độ ẩm của không khí Details 00:00:00
Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng Details 00:00:00
Vật lý 10 trắc nghiệm chương 7 00:00:00
Đề thi thử chương Động lực học chất điểm Details 00:00
Đề thi thử chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn Details 00:00
Đề thi thử chương Các định luật bảo toàn Details 00:00
Đề thi thử chương Chất khí Details 00:00
Đề thi thử chương Cơ sở của nhiệt động lực học Details 00:00
Đề thi thử chương Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể Details 00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

X