• No products in the cart.

  • LOGIN

Luật Giáo dục

02

Jun'19

Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành cho giáo viên 

Theo Conversations on Vietnam Development Link tham khảo Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành …

Read More

25

May'19

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 9: Điều khoản thi hành

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 119. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực thi hành kể …

Read More

25

May'19

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 6: Nhà trường, gia đình và xã hội

CHƯƠNG VI NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Điều 93. Trách nhiệm của nhà trường Nhà trường có trách …

Read More

25

May'19

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 4: Nhà giáo

CHƯƠNG IV: NHÀ GIÁO MỤC 1 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO Điều 70. Nhà giáo Nhà giáo là …

Read More

25

May'18

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạm

CHƯƠNG VIII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 114. Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà …

Read More

25

May'18

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 7: Quản lý nhà nước về giáo dục

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC MỤC 1 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC …

Read More

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

march, 2021

No Events

top
X