• No products in the cart.

  • LOGIN

Chân dung

12

Feb'12

Nobel vật lý 2012

  Serge Haroche Photo: U. Montan (nobelprize.org) Serge Haroche là một nhà vật lý Pháp. Từ năm 2001, ông là …

Read More

12

Feb'12

Nobel vật lý 2011

Saul Perlmutter Photo: U. Montan Brian P. Schmidt Photo: U. Montan Photo: U. Montan Adam G. Riess  Nghiên cứu về …

Read More

12

Feb'12

Nobel vật lý 2010

Andre Geim Photo: U. Montan Photo: U. Montan Konstantin Novoselov  Tách lớp Graphene từ than chì để mở ra hướng …

Read More

12

Feb'12

Nobel vật lý 2009

Charles Kuen Kao Photo: U. Montan Willard S. Boyle Photo: U. Montan Photo: U. Montan George E. Smith  “Vì những …

Read More

12

Feb'12

Nobel vật lý 2008

Yoichiro Nambu Photo: University of Chicago Makoto Kobayashi © The Nobel Foundation Photo: U. Montan © The Nobel Foundation Photo: …

Read More

12

Feb'12

Nobel vật lý 2007

Albert Fert Photo: U. Montan Photo: U. Montan Peter Grünberg  Phát hiện về tính bất đẳng hướng của bức xạ phông …

Read More

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

march, 2021

No Events

top
X