• No products in the cart.

 • LOGIN

Biên lai thu hồ sơ đăng ký dự thi cao học

Biên lai thu hồ sơ đăng ký dự thi cao học

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM     Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

  

BIÊN LAI NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC

TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

I.  Phần do thí sinh ghi:

 1. Họ và tên:……………………………………Ngày, tháng, năm sinh:…………………..……Nơi sinh:…………………….
 2. Cơ quan công tác:……………………………………………………………………….…………………………………….
 3. Chuyên ngành đăng ký dự thi:……………………………………………………….……………………………………….

II.  Phần do cán bộ nhận hồ sơ ghi (Hồ sơ gồm) Có Không

 1. 02 phiếu đăng ký dự thi 
 2. 02 bản sao có công chứng bằng  tốt nghiệp đại học, bảng điểm (nếu có)
 3. Sơ yếu lý lịch 
 4. Công văn giới thiệu đi dự thi của cơ quan
 5. Giấy chứng nhận khám sức khỏe
 6. Bản sao công chứng: QĐ tuyển dụng – bổ nhiệm – nâng lương hoặc hợp đồng lao động  
 7. Giấy xác nhận và sao y bản chính các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên. 
 8. 05 ảnh (3 x 4)
 9. 03 phong bì (có sẵn trong túi hồ sơ), dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận
 10. Biên lai nộp lệ phí thi (kiểm tra, đánh dấu và trả lại cho thí sinh)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày. . .tháng . . . năm 20.…

                        Người nhận

                                                                            (kí tên và ghi rõ họ tên)

 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM     Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

  

BIÊN LAI NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC

TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

I.  Phần do thí sinh ghi:

 1. Họ và tên:……………………………………Ngày, tháng, năm sinh:…………………..……Nơi sinh:…………………….
 2. Cơ quan công tác:……………………………………………………………………….…………………………………….
 3. Chuyên ngành đăng ký dự thi:……………………………………………………….……………………………………….

II.  Phần do cán bộ nhận hồ sơ ghi (Hồ sơ gồm) Có Không

 1. 02 phiếu đăng ký dự thi 
 2. 02 bản sao có công chứng bằng  tốt nghiệp đại học, bảng điểm (nếu có)
 3. Sơ yếu lý lịch 
 4. Công văn giới thiệu đi dự thi của cơ quan
 5. Giấy chứng nhận khám sức khỏe
 6. Bản sao công chứng: QĐ tuyển dụng – bổ nhiệm – nâng lương hoặc hợp đồng lao động  
 7. Giấy xác nhận và sao y bản chính các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên. 
 8. 05 ảnh (3 x 4)
 9. 03 phong bì (có sẵn trong túi hồ sơ), dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận
 10. Biên lai nộp lệ phí thi (kiểm tra, đánh dấu và trả lại cho thí sinh)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày. . .tháng . . . năm 20.…

                        Người nhận

                                                                            (kí tên và ghi rõ họ tên)

0 responses on "Biên lai thu hồ sơ đăng ký dự thi cao học"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X